Beredskabsplan

 

EN BEREDSKABSPLAN KAN REDDE LIV

 

Formålet med at udarbejde en beredskabsplan er at sikre, at hændelsers omfang begrænses og at der ydes hjælp hurtigst muligt. En beredskabsplan udarbejdes også for at forebygge, at frivillige, ansatte med flere, ender midt i uoverskuelige opgaver, når der sker en kritisk hændelse. Beredskabsplanen foreskriver roller,ansvarsfordeling med mere, når ulykker sker, og er blandt andet med til at sikre, at relevante interessenter informeres rettidigt.

 

Hent beredsskabsplanen her: Beredsskabsplan