Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Swim Team Neptun

 

Swim Team Neptuns dataansvar

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra beretti-gede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de an-givne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Se hele privatlivspolitikken her: Privatlivspolitik