K-udvalg

Konkurrenceudvalg (K-udvalg) :

Konkurrenceudvalget består af et mix af forældre, trænere (cheftræner) og bestyrelsesmedlemmer. Cheftræneren skal ind over beslutningerne, som træffes i udvalget, for at sikre, at der er sammenhæng mellem det træningsmæssige og sportslige i k-afdelingen.

 

Udvalgets opgaver er følgende:

 

  • Udarbejdelse af stævnekalender. Stævnekalenderen udarbejdes i forbindelse med opstart på ny sæson i august måned og rækker ind til næste sommerferie. Stævnekalenderen udarbejdes i samarbejde med trænerne i k-afdelingen.
  • Løbende udviklingsarbejde ift. afdelingens sportslige linje og det dertil knyttede træningskoncept.
  • Samarbejde med Undervisningsudvalget med henblik på at sikre kontinuitet i svømmernes sportslige udvikling og få optimal rekruttering som muligt af nye svømmere fra begynderholdene.
  • Planlægning af træningslejr. Målet er at der minimum én gang om året skal afholdes en træningslejr. Træningslejren skal afholdes eksternt. Derudover kan der planlægges interne træningsweekender efter behov og efter aftale med cheftræneren.
  • Uddannelse af officials – oversigt over medlemmer med officialkurser. Uddannelse af officials er vigtigt i forhold til deltagelse i stævner, hvor det kræves, at vi stiller officials. Udvalget skal sikre, at forældrene i k-afdelingen har uddannelser som officials.
  • Oplæring af holdledere til stævner. I forbindelse med stævner indgår der en eller flere holdledere. En holdleder hjælper trænerne til stævnerne med praktiske opgaver.
  • Praktiske opgaver som skal løses for k-holdstrænerne, f.eks. indkøb af udstyr.
  • Bookning af haltider og træningstider. Dette sker i samarbejde med svømmeskoleudvalget. Cheftræner skal ligeledes deltage i dette arbejde i forhold til træningstider for k-holdene.
  • Uddannelse af k-holdstrænerne i klubben. Anbefalinger følger cheftræneren.